آدرس شعب:

قم. خیابان چهارمردان(خیابان انقلاب). کوچه یک (گذرخان). پلاک 44. عبا فروشی فرخنده.

قم. خیابان چهارمردان(خیابان انقلاب). کوچه یک (گذرخان). پلاک 42. فروشگاه مرینوس.

قم. خیابان چهارمردان(خیابان انقلاب). کوچه یک (گذرخان). پلاک 40. فروشگاه یاسین.

قم. خیابان چهارمردان(خیابان انقلاب). کوچه یک (گذرخان). پلاک 15.

مشهد. چهار راه شهدا . کوچه مخابرات. جنب هتل حاتم . عبا فروشی هدیه.

 

شماره تماس: 09106180810